Utbilda dig till kiropraktor

utbildning kiropraktorEn kiropraktor har en licens och titel som intygar att han eller hon har studerat och fått en professionell akademisk utbildning och har genomgått flera olika tester för att visa sitt kunnande och sin kompetens. Utbildade kiropraktorer är den enda professionella yrkesgrupp specialiserade inom manuell medicin som har en akademisk examen samt WHO:s (World Health Organization – Världshälsoorganisationen) officiella godkännande. Efter läkarvetenskap och odontologi eller tandläkarvetenskap är kiropraktik den tredje största hälsovårdsbranschen i världen. Studierna i kiropraktik är på heltid och beroende på utbildningsinstansen tar det mellan 4 till 6 år att slutföra sin utbildning. Inom utbildningen ingår det också praktik med handledning av erfarna kiropraktorer där en studerande får möjlighet att använda sin teoretiska kunskap för att skaffa klinisk sakkunskap. De tre första åren studerar man nästan samma ämnen som blivande läkare. Den enda skillnaden är att man redan andra året börjar träna manuell vård, det vill säga behandling med händerna. Efter slutförd kiropraktisk utbildning väljer sedan många att fortsätta studera och specialisera sig med fokus på t.ex. idrott eller rehabilitering. Även efter att man utexamineras utbildar sig en kiropraktor kontinuerligt genom sin yrkeskarriär genom kurser, fortbildningar och seminarier.

Utbildningar

Under en kiropraktisk utbildning läser studerande samma ämnen som någon som studerar till läkare. Huvudämnen kan bland annat vara anatomi, radiologi eller fysiologi. Förutom godkända studier, tentor och slutarbete ingår det även klinisk praktik under ett år. Utbildningen till kiropraktor tar flera år och lägger grunden för ett gediget professionellt kunnande. Studerande får djup kunskap om människokroppen och dess funktioner och uppbyggnad. Huvudfokus ligger på att lära de studerande upptäcka och behandla olika problem i rörelseorganen. Den centrala studiestödsnämnden eller CSN beviljar studiestöd för studier i kiropraktik utomlands vid en godkänd högskola. I Sverige har kiropraktorerna legitimation sedan 1989 och svenska socialstyrelsen sköter tillsynen och listar kraven för att kunna bli ackrediterad. Det finns även en rikstäckande organisation av legitimerade kiropraktorer i Sverige, LKR. Ackrediterade läroanstalter, antingen av ECCE (The European Council on Chiropractic Education) eller av CCE (The Council of Chiropractic Standards) är de kiropraktiska utbildningar som socialstyrelsen godkänner. De här läroinstansernas utbildning och träning motsvarar en hög internationell standard. Sedan 2016 är följade utbildningar i Europa ackrediterade av ECCE: Anglo-European College of Chiropractic i Storbritannien, Institut Franco-Européen de Chiropraxie i Frankrike, RCU Escorial Maria-Cristina i Spanien, Syddansk Universitet Odense i Danmark, University of South Wales – Welsh Institute of Chiropractic i Storbritannien samt University of Zurich i Schweiz. Vidare kan man även studera kiropraktik i t.ex. Australien eller Nordamerika. CCEI eller the Councils on Chiropractic Education International är en paraplyorganisation för olika organisationer som ackrediterat läroanstalter och utbildningar i olika delar av världen. Hit hör bland annat de europeiska, amerikanska och australiensiska råden för ackreditering av kiropraktisk ackreditering. CCEI fastställer internationella utbildningsnivåer och övervakar att dessa efterlevs.