Rehabilitering

rehabiliteringKiropraktik fokuserar på hur rörelseorganen fungerar samt individens hälsa och allmänna välmående. Patienten behandlas och undersöks främst manuellt, det vill säga med händerna, och själva ordet kiropraktik speglar detta. Kiropraktik kommer från grekiskans cheir som betyder händer och praktos som betyder göra. Vanliga orsaker till varför en patient söker sig till en klinik som specialiserar sig på kiropraktik är besvär med ryggont, spända axlar, nackspärr, huvudvärk och migrän, olika idrottsskador samt hälsoproblem kopplade till en persons förvärvsarbete. Även besvär i samband med en graviditet kan en kiropraktor hjälpa till med. Det finns många olika bakomliggande orsaker till varför en människa känner smärta eller obehag. Det samma kan sägas om orsakerna bakom nedsatt funktion i rörelseapparaten, det vill säga skelett, leder och muskler. Det kan till exempel bero på felaktig belastning, dålig hållning, stress eller dåligt anpassad arbetsmiljö. Många gånger kan det gå lång tid innan man börjar uppleva symtomen av t.ex. dålig ergonomi på arbetsplatsen och då är det viktigt att söka hjälp så fort som möjligt. Under ett besök hos kiropraktorn undersöks patienten först och sedan kommer kiropraktorn med rekommendationer om hur ens besvär bäst kan behandlas. Inom kiropraktisk behandling ligger tyngdpunkten på att hitta problemen och försöka återställa kroppens normala funktion så att läkningsprocessen kan börja. Nedsatt funktion i rörelseapparaten kan innebära minskad rörlighet i leder, ryggbesvär eller belastningsskador. En kiropraktor utför olika tester och undersökningar innan man ställer diagnos. Man lägger sedan upp behandlingen så att den bäst möter patientens specifika besvär och behandlingen är skräddarsydd för patientens situation. Kiropraktisk behandling är både trygg och säker för patienten med vetenskapligt bevisade resultat. En kiropraktor ser alltid till patientens bästa och kan i de fall det föreligger behov av flera undersökningar hänvisa patienten till en läkare.

Vanliga problem du kan få hjälp med

En kiropraktor är specialist på rörelseapparaten, främst ryggraden och hur störningar påverkar resten av kroppen, och hur man bäst behandlar olika besvär kopplade till rörelseapparaten. Kiropraktisk behandling handlar om att ställa diagnos, utföra olika behandlingar, rehabilitera patienten och arbeta med förebyggande vård. Bland annat följande besvär kan en kiropraktor behandla och avhjälpa:

  • Ryggont
  • Migrän och huvudvärk (spänningshuvudvärk)
  • Idrottsskador
  • Ont i nacke och axlar
  • Ischias
  • Domningar i armar och ben
  • Strålande smärta

Genom att vända sig till en kiropraktor kan en patient få tillbaka normal funktion i leder och muskler. Vanliga behandlingar är kiropraktisk justering, massage och mjukdelsbehandling. Antalet besök som behövs hos kiropraktorn varierar från patient till patient beroende på besvär och sjukdomstid.

Förebyggande vård

Även förebyggande vård är särskilt viktigt så att ens besvär inte kommer tillbaka, alternativt att man kan förhindra sjukskrivningar och kroniskt återkommande besvär kopplade till rörelseapparaten. Fokus inom kiropraktiken ligger på att på lång sikt hitta lösningar till en patients besvär genom olika behandlingar och träningsprogram. Det är viktigt att lyssna på kroppens signaler och som patient kan du också få hjälp med att göra långsiktiga förändringar i ditt arbets- och vardagsliv så att du kan undvika hälsoproblem. En kiropraktor jobbar med rehabilitering av patienter och fokuserar på långvariga lösningar för patienten. En kiropraktor ser till helheten och hur patienten t.ex. kan förbättra sin arbetsställning och arbetsmiljö, minska stressen i vardagen och på jobbet, träna rätt och belasta kroppen på rätt sätt. Förutom att behandla det aktuella problemet jobbar man också hela tiden med förebyggande vård och att motverka att nya besvär uppstår. Om du är sjukskriven är det viktigt att tänka positivt, motionera samt träffa vänner och familj. Gör också sådant du tycker är kul som att gå ut och fika, spela kasinospel online eller kolla filmer. På det här viset återgår ditt liv till det normala fortare och du blir snabbare redo att återvända till jobbet.