Okända sjukdomar som påverkar skelett och muskler

okända sjukdomar skelett musklerDet finns en rad olika sjukdomar som påverkar skelettet, lederna och musklerna utan att det kanske är den mest kända angreppspunkten. En av dessa sjukdomar är Trikinos och en annan är Cushings sjukdom.

Trikinos

Trikinos är en sjukdom som kan fås genom att man äter kött från vildsvin, tamsvin, häst eller björn som har smittats med trikiner och som inte har upphettats tillräckligt mycket. Trikinos kan inte smitta mellan människor och inkubationstiden är ungefär 8–15 dagar.

Det första symptomet för trikinos är diarré, vilket beror på att larverna från trikinerna befinner sig i tarmen. Med tiden rör sig larverna längre genom kroppen och hamnar så småningom i muskelvävnaden. Där orsakar trikinlarverna allergiska besvär som till exempel vätskeansamling runt ögonen och blödningar runt bindehinnan. Andra symptom som kan uppkomma vid trikinos är långvarig feber och kraftiga muskelsmärtor.

Beroende på infektionens karaktär, kan den resultera i allt från milda förlopp upp till dödliga sjukdomsperioder. För att behandla trikinos brukar albendazol eller mebendazol användas. De är båda läkemedel som ofta används för att bota maskinfektioner. Därefter behandlas symptomen som är mestadels allergiska och därför används antiinflammatoriska medel som till exempel kortison.

Trikinos kan botas om den upptäcks i tidigt stadium. Däremot är trikinos ovanligt i Sverige och är dessvärre därför en svår sjukdom att diagnosticera.

Cushings sjukdom

Hypofysen är en hormonproducerande körtel som sitter i den undre delen av hjärnan. Den stimulerar andra körtlar i kroppen att producera hormon, som till exempel binjurarna. Cushings sjukdom innebär att barn producerar för mycket kortisol från binjurarna. En bakomliggande orsak till Cushings sjukdom kan vara att det sitter en tumör i hypofysen, som i sin tur stimulerar binjurarna att producera extra mycket hormoner. Tumörer som sitter på hypofysen är godartade, vilket betyder att de inte sprider sig till andra delar av kroppen.

Typiska symptom för Cushings sjukdom är: övervikt, muskelsvaghet, avstannad tillväxt på längden, lättare att få blåmärken, fet hy och benskörhet. Med hjälp av magnetkamera kan man se om det finns en tumör i hypofysen eller i binjurarna som kan orsaka den ökade utsöndringen av kortisol. Dessutom tas blodprov eller salivprov samt urinprov för att mäta barnets nivå av hormoner.

Behandling av Cushings sjukdom innebär att man opererar bort tumören. Därefter undersöks binjurarna så att de kan producera en normal nivå av hormon. Om hormonproduktionen är för låg, ges hormon i tablettform och behandlingen kan bli livslång.