Historien bakom kiropraktik

historien kiropraktikOrdet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att utföra för hand. Kiropraktik är en vårdform som handlar om att diagnostisera, behandla och förebygga besvär i ryggradens leder och muskler samt andra symptom som den här obalansen kan ha på andra delar av kroppen. Inom kiropraktiken fokuserar man på olika manuella tekniker för att kroppen ska börja fungera normalt igen. Kiropraktik utvecklades först i USA på 1890-talet. I ett femtiotal år framöver utövades yrket endast i USA och sågs då inte som en del av den allmänna sjukvården. Det här började sedan så småningom ändras i och med att kiropraktik även spred sig till andra länder. Man började också forska mer kring just denna vårdform och dess effekter och det skrevs vetenskapliga avhandlingar, samtidigt som yrket blev mer reglerat med klara utbildningskrav och licenser. I dag har det gått mer än ett sekel sedan kiropraktikens födelse och numera är det ett yrke som är allmänt accepterat, både bland allmänheten och inom vården. Det forskas mycket kring kiropraktik som vårdform och dess positiva hälsoeffekter och smärtlindrande egenskaper. Kiropraktik lärs ut och utövas världen över och patienter i olika länder kan intyga hur det hjälpt dem med besvär och värk.

Ursprung och historia

Mannen som utvecklade kiropraktiken, Daniel David Palmer, var även den som valde namnet kiropraktik. Ordet ”kiropraktik” kommer från de grekiska orden cheir, som betyder hand, och praktos som betyder göra. Kiropraktik betyder alltså att göra för hand eller med handkraft. Daniel David Palmer, en kanadensare bosatt i USA, var intresserad av att läsa allt han kunde komma över om vetenskap. Palmer insåg att olika former av manipulation för hand har funnits i hundratals, kanske tusentals år. Ändå fanns det ingen enhetlig lära eller vetenskaplig metod som beskrev effekterna av en sådan behandling. Han studerade anatomi och psykologi och sammanställde en samlande lära som drog upp riktlinjerna för vetenskapen och filosofin inom kiropraktiken. 1895 använde Palmer för första gången kiropraktiska behandlingstekniker. Palmer undersökte en vaktmästare, Harvey Liliard, som blivit döv för 17 år sedan när han kände hur något gav vika i hans rygg. Palmer undersökte området och gjorde en justering av det som kändes som en felplacerad ryggkota. Liliard sade sedan att hans hörsel blev bra igen. Efter den första behandlingen fortsatte Daniel David Palmer att utveckla kunskapsområdet kring kiropraktik. 1897 startade han Palmer School of Cure, sedermera Palmer College of Chiropractic, i den amerikanska delstaten Iowa. Skolan finns kvar där än i dag. Efter att Palmer utvecklat behandlingsformen fick den breda massan upp ögonen för kiropraktik och intresserade sig för den här formen av läkekonst. Bland de första studenterna fanns Palmers son Bartlett Joshua Palmer. 1913 blev Kansas den första amerikanska delstaten som erkände och licenserade i lag utövandet av kiropraktik.

I Sverige

1921 började den första kiropraktorn behandla patienter i Sverige. Lennart Thomson hade fått hjälp av en kiropraktor medan han var bosatt i USA och när han kom hem till Malmö igen öppnade han sin egna kiropraktiska klinik i staden. 1936 bildades Diplomerade Chiropraktorers Förening. I dag heter den här organisationen Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation eller LKR.