Kiropraktik

Kiropraktiken har en lång historia och är i dag en central del av det svenska sjukvårdssystemet. Kiropraktik är en manuell behandlingsform som fokuserar på förhållandet mellan kroppens struktur, främst Kiropraktikryggraden, och dess funktion. Själva ordet kiropraktik kommer från två ord ur grekiskan, cheir (hand) och praktos (göra). Ordet kiropraktik används alltså för att beskriva en behandling utförd med händerna. Att använda just händerna är centralt inom kiropraktiken, speciellt när det gäller att undersöka muskulaturen kring ryggraden. Kiropraktik bygger på tanken att förhållandet mellan ryggradens funktion och nervsystemet direkt påverkar hälsan. Kiropraktik är en vårdform där fokus ligger på rörelseorganens, och då speciellt nackens och ryggradens, betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Vår ryggrad utvecklas redan i livmodern med två huvuduppgifter, å ena sidan att vi ska kunna röra på oss och å andra sidan för att skydda ryggmärgen. Ifall vår ryggrad inte fungerar som den ska, och t.ex. muskulaturen låser sig i ryggen, kan vi via det centrala nervsystemet drabbas av svår smärta i andra områden i kroppen.

Kiropraktisk behandling

Vid det första besöket hos en kiropraktor går man först igenom patientens allmäntillstånd och patienten får berätta om eventuella besvär. Därefter följer undersökningen och på basen av detta ställer kiropraktorn sedan en diagnos. Med hjälp av händerna undersöker kiropraktorn patientens leder och muskler runt ryggraden. På det här viset kan man upptäcka skador eller spänningar. Patienten kan uppvisa lokal smärta i leden, alternativt någon helt annanstans i kroppen som också är kopplat till ryggraden. Det finns flera olika typer av kiropraktiska behandlingsformer men det centrala är att göra justeringar i olika delar av kroppen för att återställa balansen i kroppen, lindra smärta och förbättra hur kroppen fungerar. Kiropraktisk vård kan ofta delas in i tre steg, där varje steg har sitt eget mål. Steg 1: Smärtlindring Första gången en person besöker en kiropraktor är det ofta på grund av att man har ont. Till att börja med får man då göra flera besök under kort tid. Man strävar efter att problemområdet ska börja fungera bättre så snabbt som möjligt så att kroppens egen läkning sedan kan ta vid. När kroppen sedan börjar läka minskar smärtan. Steg 2: Korrigering Under steg två ligger fokus på att sköta skadan men också att förebygga att smärtan återkommer. Genom att förstärka muskulaturen, stretcha och göra olika övningar försöker man optimera kroppens funktion. Det här får patienten ofta göra hemma och besöken hos kiropraktorn fokuserar på att kroppen ska fungera så bra som möjligt. Steg 3: Förebyggande vård Det här steget är speciellt viktigt om man vill hållas frisk på lång sikt och förebygga nya besvär. Det rekommenderas att man regelbundet gör återbesök hos en kiropraktor, helst innan nya problem uppstår. Regelbunden vård hjälper dig att upprätthålla ett välfungerande nervsystem och frisk muskulatur runt ryggraden.

Förebyggande vård

Det främsta målet med kiropraktisk behandling är alltid att hitta orsaken bakom smärtan, vad det är som orsakar patientens besvär, samt att förebygga framtida symptom. Det viktiga är att påbörja behandling i tid, för att minska risken att skadan sprider sig eller symptomen blir värre.